søndag, januar 14, 2007

United!

Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. (...) Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Joh 17,17ff.

Et hode, mange lemmer. Men sammen er de et legeme! Er vi et legeme? Eller er vi 100 000 forskjellige kirkesamfunn? Så lenge har jeg prøvd å ikke bry meg om dette! Så lenge har jeg tenkt at jeg tror på Gud og det som står i bibelen, så får det andre bli ubetydelig. Men når jeg leser at Jesus, allerede for 2000 år siden ba for oss, ba for meg og deg og dagens kirke, ba om at vi skulle holde sammen som en enhet, slik Faderen og Sønnen er en enhet, da forstår jeg at kanskje en må bry seg litt. (hvis ikke er det jo en fare for å kjede seg i hjel..) For dette var tydeligvis noe som var viktig for Jesus, og noe Han visste vi kom til å slite med...

I det mylder av evangeliske kirker som finnes i Brasil, er det vanlig å spørre hvilken går du i? Da hadde jeg det økumeniske svaret; her går jeg i den presbiterianske kirken, mens jeg hjemme går i en baptiskkirke, selv om jeg egentlig er barnedøpt og medlem av Den Norske Kirke, som er luthersk. Dessuten jobbet jeg for den økumeniske organisasjonen laget og ble forøvrig frelst på en krik-leir. Litt forvirrende det der ja...

Det viktigste for meg har uansett alltid vært å være en Jesu etterfølger, uavhengig av hvilket syn jeg har på alt det kirkene i dag strides om, men etter endt termin med forelesninger, diskusjoner og pensumlesning i dogmatikk, pluss et gnagende spørsmål om jeg ikke kanskje snart burde meldt meg inn i den kirken jeg er ansatt i, gjør at jeg føler det er på tide å ta noen standpunkt...tror likevel jeg ikke er helt klar for de enda...

I dag er heller dagen å glede seg over at vi i helga for en gangs skyld var ganske så united som Fartein sier det! De menighetene på Ålgård (baptistkirken, bedehuset, Bærland menighet (som er typisk nyplantet nms-menighet) Ålgård Kirke og Kristkirken) hadde nemlig fellesmøter! (forklar det til en 5-åring som plutselig får en ny søndagsskolelærer fordi menighetene denne søndagen har bestemt seg for å dele på ansvaret. (sa ikke Jesus noe om å bli som de små barna?)) Lørdagskvelden på bedehuset var det store høydepunktet, med taler fra introkirken i Sandnes, stand-upkomisk vitnesbyrd fra Daniel som til vanlig går i baptistkirken men i helga også startet opp et ungdomsarbeid på bedehuset på figgen, drama fra baptiskirken og lovsang fra bedehuset. Kommentaren etter møte var slik: "Så bra møte! Hvorfor slår vi oss ikke alltid bare sammen?!" Så, en strålende suksess, så la oss ikke vente helt til neste år med et nytt felles ungdomsmøte!!

Ingen kommentarer: